Kup za minimum 49 zł i zgarnij kubek na kawę - wielokrotnego użytku, idealny na zimę Kup za minimum 49 zł i zgarnij kubek na kawę - wielokrotnego użytku, idealny na zimę

Bądź z nami i korzystaj z niespodzianek Jakie mamy dla Ciebie w każdym miesiącu

Zapisz się!

Zapisz się do naszego programu przez ten krótki formularz

Będziemy mogli złożyć Ci życzenia i wysłać extra prezent!

Jeśli zostawisz nam swój numer, to będziemy mogli przypominać Ci o nadchodzących niespodziankach

Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62, w celu marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji handlowych o produktach i usługach marki NYX Professional Makeup za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

*oświadczenie obowiązkowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie(00-844) przy ul. Grzybowskiej 62. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celach organizacji Programu na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także - w razie wyrażenia uprzedniej, przynajmniej jednej zgody na kontakt w celach marketingu bezpośredniego Administratora – na podstawie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. W ramach realizacji celu marketingu bezpośredniego – dane zebrane na podstawie zgody mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do potrzeb i zainteresowań Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach uczestnictwa w wystawianiu opinii o produktach dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Chce Pani/Pan uzyskać więcej informacji o tym jak L’Oréal Polska Sp. z o.o., przetwarza Pani/Pana dane osobowe? Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT oraz podmiotom wspierającym działania marketingowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą również zostać udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres e-mail: [email protected] Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.