Sekretna promka -40%. Chcę na zakupy! Sekretna promka -40%. Chcę na zakupy!

Bądź z nami i korzystaj z niespodzianek Jakie mamy dla Ciebie w każdym miesiącu

Zapisz się!

Zapisz się do naszego programu przez ten krótki formularz

Będziemy mogli złożyć Ci życzenia i wysłać extra prezent!

Jeśli zostawisz nam swój numer, to będziemy mogli przypominać Ci o nadchodzących niespodziankach

Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62, w celu marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji handlowych o produktach i usługach marki NYX Professional Makeup za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

*oświadczenie obowiązkowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie(00-844) przy ul. Grzybowskiej 62. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celach organizacji Programu na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO), a także - w razie wyrażenia uprzedniej, przynajmniej jednej zgody na kontakt w celach marketingu bezpośredniego Administratora – na podstawie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO. W ramach realizacji celu marketingu bezpośredniego – dane zebrane na podstawie zgody mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do potrzeb i zainteresowań Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach uczestnictwa w wystawianiu opinii o produktach dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Chce Pani/Pan uzyskać więcej informacji o tym jak L’Oréal Polska Sp. z o.o., przetwarza Pani/Pana dane osobowe? Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT oraz podmiotom wspierającym działania marketingowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą również zostać udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres e-mail: [email protected] Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.